Kategoriarkiv: Fönster

Se över dina fönster

En lite bortglömd detalj i bostäder över hela Sverige handlar om fönster och statusen på dessa. Många husägare har ingen som helst koll på hur denna status är och låter fönstren vara som de är. När bytte exempelvis du fönster eller när lät du reparera dessa senast? Det handlar här om kvalitet och levnadsstandard och folk skulle bli förvånad om de insåg hur mycket fönster verkligen påverkar detta. Man lever i ett slags drag, man låter den varma luften läcka ut samtidigt som det kommer in kall utifrån – något som leder till sjukdomar helt i onödan.

Dessutom ligger det rent ekonomiska motiv bakom också – låter du den varma luften inifrån sippra ut så påverkar detta din energiräkning ganska rejält och genom att låta en glasmästare täta dessa så kan du alltså ha väldigt mycket pengar att tjäna. Du behöver – i de flesta fall – inte ens anlita en glasmästare heller. Ställ dig vid ett av dina fönster och lägg handen mot listerna , börjar det sedan kännas drag så är det en indikation på att en reparation eller ett byte bör genomföras.

En enklare reparation där du tätar- eller byter ut dina fönsterlister är också något som du säkerligen kan klara på egen hand också – om du bara tar dig tid. Du ska dock vara medveten om det är ett ganska pilligt jobb som kräver stor koncentration och fingerfärdighet och saknar man detta så kanske man ändå ska överväga en glasmästare för uppdraget. Detsamma gäller vid alternativ nummer två – att man helt byter ut fönstren i fråga – där bör man anlita en glasmästare.

Ett fönsterbyte kan bli väldigt dyrt

Det är en svår konst att byta ut gamla fönster mot nya och för ett perfekt resultat – där allt verkligen blir tätt – bör man låta en glasmästare sköta jobbet. Här ska man dock veta att det handlar om en ganska hög kostnad att helt byta ut sina fönster men att detta – tyvärr – då och då är absolut nödvändigt. Själva kostnaden ligger nästan uteslutande i material då fönster är väldigt dyra – en glasmästare och dennes tjänster är i sig billiga. Här bör man alltså som husägare se till att ha en buffert uppbyggd så att man verkligen har råd att byta sina befintliga fönster mot nya. Detta ska man dock se som en investering – både i sig själv, sin ekonomi och i familjens hälsa.

Generellt sett så är husägare för dåliga då det handlar om att se över statusen på fönstren och detta är något som brukar straffa sig. Går något annat på- eller i huset sönder så brukar man vara ganska snabb på att laga och korrigera detta – med fönstren är det tvärtom och detta är något som skapar problem. Med problem menar vi här att kostnaden stiger ju längre man väntar. Kontakta en glasmästare redan idag eller gör en grundlig genomgång på egen hand. Ta dina fönster på lika stort allvar som resten av ditt hus.