Kategoriarkiv: Geoteknik

Geoteknisk undersökning för stabila byggen

Inför ett byggprojekt på delvis okänd och orörd mark är det viktigt att analysera tomten. Ett välrenommerat konsultföretag kan göra en geoteknisk undersökning.

Den successiva förändring som sker i vårt klimat gör livet alltmer osäkert. Även i vårt land har vi kunnat läsa om händelser som närmast kan betraktas som naturkatastrofer. Motorvägar och järnvägar har mer eller mindre kollapsat och vi frågar oss vad som händer.

De katastrofer som inträffat skulle sannolikt ha kunnat förutsägas om en ordentlig och genomgripande geoteknisk undersökning hade gjorts. I något fall hade det kanske räckt med att de ansvariga för projektet i förväg hade tagit del av och beaktat de undersökningar som redan gjorts. Förvånansvärt mycket finns nämligen redan dokumenterat för olika landområden.

Geoteknisk undersökning vid exploatering av mark

Alvar är byggchef på ett fastighetsbolag som har för avsikt att förvärva och därefter exploatera ett större markområde. På området ska hyresfastigheter uppföras. På halva området har industriell verksamhet funnits medan andra halvan av området är mer eller mindre orört. “Finns det några faror som lurar under markytan?”, frågar sig Alvar.

Som byggchef bestämmer han sig för att låta utföra en geoteknisk undersökning av tomten. Han vill först och främst veta om marken kan vara kontaminerad med giftiga utsläpp från de industrier som funnits. Är grundvattnet förorenat? Han vill också veta om jordlagren är tillräckligt stabila för byggnation med höghus. Finns det risk för att framtida förändringar i klimatet kan försämra villkoren för området? Frågorna är många men ett företag som utför geotekniska undersökningar har kompetens och teknologi, och kan lämna svar.