Kategoriarkiv: OVK

Ha koll på luften med en OVK besiktning i Stockholm

Det finns olika bestämmelser gällande olika fastigheter. För skolor, sjukhus och liknande är det lag på att göra en regelbunden OVK besiktning i Stockholm.

Att kontrollera luften med jämna mellanrum är något otroligt viktigt. Dålig luft kan leda till trötthet, huvudvärk, yrsel, illamående och mycket mer. Vi är alltså beroende av att luften vi andas ska vara bra. Därför finns det bestämmelser för bostäder och offentliga byggnader.

Bestämmelserna säger att en OVK, en besiktning av ventilationen, ska göras regelbundet. Det kan vara vart tredje eller vart sjätte år, hur ofta det är beror på vad det är för fastighet. Vid en OVK så gör de en besiktning av luften och ventilationssystemet för att se att allt fungerar som det ska.

Vems ansvar är det att en OVK besiktning görs?

Är det en BRF så är det upp till styrelsen i BRF:en att se till att besiktning görs. Det går inte att säga att man glömmer, då alla som äger en sån typ av fastighet behöver se till att det görs i tid. Det finns en lag på det och det är otroligt viktigt att den följs.

Det ska vara certifierade besiktningsmän som utför OVK i Stockholm, annars är den inte giltig. De går igenom hela fastigheten från botten till toppen, där de skriver ned de brister som finns och om något behöver åtgärdas. När allt är gjort, så får man ett papper där det står att en besiktning är utförd.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: ovkbesiktningstockholm.nu