Författararkiv: Emma

Rörmokare Haninge – tips och råd 

Att renovera har blivit lite av en folksport. Idag finns det ett helt annat flöde av information att ta del av och att exempelvis använda sig av olika tutorials på Youtube har räddat många renoveringar – men även bidragit till det motsatta. 

Vår poäng är att vissa projekt måste skötas av professionella yrkesmän, av den enkla anledningen att de är för komplexa för gemene villaägare att själv ge sig i kast med. Rör det elektricitet så måste man ta hjälp av en behörig elektriker – utan undantag och enligt lag – och rör det vatten så bör man ta hjälp av en rörmokare i Haninge

Rörmokare Haninge – en ren investering 

Varför? Det senare handlar om att risken för vatten- och fuktskador är för stora och att man tar risken genom att genomföra exempelvis en badrumsrenovering på egen hand. Försäkringsbolag idag har större krav än tidigare – och det är direkt följd av att fler anmälda ärenden kommer in.

 Idag måste man kunna visa upp att en renovering skett på ett fackmannamässigt sätt och styrka detta genom en komplett dokumentation. Får du en vattenskada i ditt badrum och inte kan visa att renoveringen skett av exempelvis en rörmokare i Haninge – ja, då kan du ha enorma kostnader på halsen och du kan heller inte räkna med någon ersättning. 

Dessutom så handlar det också om mer än bara trygghet för framtiden. En rörmokare i Haninge kostar långt ifrån så mycket som många vill tro. Som med alla hantverkare så kan du använda ditt rot-avdrag och genom detta dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Gör en riskbedömning innan

 Det finns ingen anledning att sluta renovera och sluta upp att göra fint i det egna hemmet. Det vi eftersöker är lite mer balans kring vad man kan göra på egen hand och vad som bäst sköts av en fackman. 

Genom att göra en riskbedömning och utgå från sin egen kompetens kan olyckor undvikas. Kort sagt: lämna allt som rör vatten, avlopp, ventilation och värme till en person med rätt utbildning.